De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma om sociale vaardigheden te oefenen. Het programma ziet de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor de verschillen tussen mensen.


Er zijn 6 blokken waar elk school jaar aan wordt gewerkt:

Blok 1 We horen bij elkaar
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Blok 3 We hebben oor voor elkaar
Blok 4 We hebben hart voor elkaar
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6 We zijn allemaal anders
Blok 6 
Tot aan de zomervakantie werken we aan blok 6.
Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.  Tips voor thuis
- Uw kind kan thuis komen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u  hierover in gesprek  te gaan met uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.
- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.
 
Mediatoren
Als er conflicten ontstaan tussen kinderen, kunnen mediatoren worden ingeschakeld. Mediatoren zijn leerlingen die een opleiding gevolgd hebben om te kunnen bemiddelen tussen kinderen.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten en worden ingezet in de groepen 5, 6, 7 en 8. Ook dit jaar hebben we weer een groep leerlingen opgeleid die ingezet worden in de pauzes als mediator.

Leerlingenraad
Op onze school is er een leerlingenraad. In de leerlingenraad mogen kinderen van de bovenbouw meepraten over van alles in de school: over regels, over de lessen, over de sfeer in de school, veiligheid enz.