Lekker Fit!

Drie gymlessen per week!

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van onze Lekker Fit! school, krijgen drie keer per week gymles aangeboden door onze vakleerkracht gymnastiek Stephan Bosveld.


Lekker Fit trakteren

"Eén is genoeg en klein is oké."

Water drinken
Tijdens de gymles mogen alle kinderen een bidon of waterflesje meenemen.
Er mag ook een flesje water mee de klas in. Per klas worden er afspraken gemaakt over wanneer water gedronken mag worden.

Lekker fruit
In de ochtendpauze mogen alle kinderen fruit eten.

Jeugdfonds Sport Rotterdam
Voor ouders die geen geld hebben voor de contributie van een sportvereniging kan er een aanvraag gedaan worden bij het Jeugdfonds Sport Rotterdam. Voor meer informatie kunt u bij de LekkerFit! leerkracht terecht.

Toernooien
Elk jaar doen we als school mee met verschillende toernooien. Minstens één keer per jaar organiseren wij een toernooi waar ouders en kinderen aan mee mogen doen.

ActiviteitenElk jaar organiseren wij leuke activiteiten voor onze leerlingen.
Er staan voor dit schooljaar diverse theaterbezoeken, toneelvoorstellingen, museumbezoeken en natuurexcursies op het programma.