Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenheid van ouders in het onderwijs een positief effect heeft op de schoolprestaties van de kinderen. Op de Vreewijkschool weten we dat uit eigen ervaring. Wanneer u als ouder weet waar uw kind mee bezig is op school en dat u hem/haar daar thuis bij ondersteunt, helpt dat echt. Kinderen hebben dan een streepje voor wanneer het gaat om het verhogen van hun leerresultaten.
Naast de al bestaande oudercontacten organiseren we ook dit schooljaar weer nieuwe vormen van oudercontacten. De kennismakingsmakingsgesprekken in de tweede week van het schooljaar zijn hier een voorbeeld van.

Op onze school hebben wij een medewerker ouderbetrokkenheid: Souad es Soufi