Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenheid van ouders in het onderwijs een positief effect heeft op de schoolprestaties van de kinderen. Op de Vreewijkschool weten we dat uit eigen ervaring. Wanneer u als ouder weet waar uw kind mee bezig is op school en dat u hem/haar daar thuis bij ondersteunt, helpt dat echt. Kinderen hebben dan een streepje voor wanneer het gaat om het verhogen van hun leerresultaten.
Naast de al bestaande oudercontacten organiseren we ook dit schooljaar weer nieuwe vormen van oudercontacten. De kennismakingsmakingsgesprekken in de tweede week van het schooljaar zijn hier een voorbeeld van.

Op onze school hebben wij een medewerker ouderbetrokkenheid: Souad es Soufi

SMW - School maatschappelijkwerker

Het (V)SMW is er voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders, kinderen en school.
Er hoeft niet altijd iets ernstigs aan de hand te zijn. Soms is luisteren of het geven van klein advies al genoeg.
U kunt bij SMW terecht voor: 
- opvoedingsvragen
- ontwikkeling van uw kind
- gedragsproblemen
- informatie over hulpverlenende organisaties
- zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind (huiselijk geweld, echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten etc.)

Soms is een gesprek voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met u, uw kind en/of de leerkracht of een observatie in de klas. Ook kan het zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit en kan ik u de weg wijzen naar de meest passende hulp.

Onze School Maatschappelijkwerkster is Marthe Sterke.

Mocht u vragen hebben over uw kind, neemt u dan gerust contact op. De hulp is vrijwillig en kosteloos.