Visie 

Op de Vreewijkschool leren we van elkaar door kennis en vaardigheden te delen en toe te passen. We bevorderen de autonomie van onze leerlingen door hen eigenaar te maken van hun leerproces en samen met hen gericht naar doelen toe te werken. We hebben hoge verwachtingen en geven onze leerlingen het vertrouwen om het beste uit zichzelf te halen. Als team hebben wij vertrouwen in elkaar. We werken met elkaar samen en benutten elkaars kwaliteiten. We staan open voor veranderingen en zijn proactief. We zijn betrokken en hebben begrip voor elkaar. Er heerst binnen het team een veilig leer- en werkklimaat, waarbij we ons kwetsbaar mogen opstellen. In onze school werkt het onderwijspersoneel professioneel samen met leerlingen en ouders aan de ontwikkeling van de kinderen. We communiceren met elkaar op een respectvolle manier, waarbij iedereen zich gehoord en gezien voelt. In 2023 staat de Vreewijkschool bekend als een veilige school, die het beste uit leerlingen haalt en oog heeft voor ieders talent. Een plek waar mooie herinneringen worden gemaakt en van waaruit leerlingen met vertrouwen een kansrijke toekomst tegemoet gaan.