Veilig & vertrouwd, gehoord & gezien

Hartelijk welkom op onze site


Welkom op de vernieuwde website van de Vreewijkschool!
Op de Vreewijkschool leren we van elkaar door kennis en vaardigheden te delen en toe te passen. We bevorderen de autonomie van onze leerlingen door hen eigenaar te maken van hun leerproces en samen met hen gericht naar doelen toe te werken. We hebben hoge verwachtingen en geven onze leerlingen het vertrouwen om het beste uit zichzelf te halen.

Deze website is in eerste instantie bedoeld voor de kinderen en ouders van onze school. In de rubriek ‘Praktische informatie’ geven wij allerlei informatie over onze school. Daarnaast biedt de website natuurlijk een belangrijke bron van informatie voor ouders die op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind(eren). Indien u uw kind op de Vreewijkschool wilt inschrijven bent u van harte welkom op school (zie onder de rubriek ‘Informatie’ uw kind inschrijven).

Laatste nieuws

Reminder: 7 februari-studiedag

26 januari 2022

Op maandag 7 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.

lees meer...

Topkids

De kinderen uit groep 1/2a zijn met kastanjes de cijfers aan het neerleggen. 
Spelenderwijs de cijfers leren herkennen en benoemen.
         

Ouderbetrokkenheid

Wij zijn erg blij met de hulp van de ouders uit de oudercommissie. Deze keer hebben de ouders geholpen met het versieren van de school voor het Sinterklaasfeest. 

Zou u het leuk vinden om volgende keer mee te helpen? Neem contact op met onze medewerker ouderbetrokkenheid: Souad es Soufi.
 
De Vreedzame school
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Lekker Fit!
Op de Vreewijkschool
De kinderen uit groep 1 t/m 8 van onze Lekker Fit! school, krijgen twee á drie beweegmomenten per week gegeven door een vakdocent lichamelijke opvoeding zowel tijdens als na schooltijd. 

Schoolgids 
 
Schoolgids 2021-2022