Vooraf
Hierbij presenteren we u de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018.
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die kinderen op de Vreewijkschool hebben maar ook voor nieuwe ouders.
Met deze schoolgids willen wij u een goed beeld geven van de Vreewijkschool, waarin we beschrijven waar we voor staan, welk onderwijs we geven, wat we belangrijk vinden en hoe we dat vorm geven.
Verder staat de schoolgids vol met alle praktische zaken die voor u en uw kind van belang zijn voor dit schooljaar.

Op onze website www.vreewijkschool.nl kunt u meer informatie over onze school vinden. In de diverse hoofdstukken staan verwijzingen naar onderdelen op de website.

Heeft u na het lezen nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Namens het team
Petra Luth en Jeanette Nobel
Directie Vreewijkschool