Missie van de Vreewijkschool
De Vreewijkschool biedt een veilige, gestructureerde plek, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en er aandacht is voor ieder kind. We laten ons inspireren door de christelijke traditie en vertellen verhalen en vertalen die naar vandaag, waarbij we elkaar en onze overtuigingen waarderen en accepteren.
Ouderbetrokkenheid is een belangrijk speerpunt in onze school, d.m.v. goede en heldere communicatie tussen leerkrachten, ouders en leerlingen, komt er een goede samenwerking tot stand, die een positieve bijdrage levert aan de schoolprestaties van de kinderen.
We hebben hoge verwachtingen van kinderen en proberen hen op een positieve manier te motiveren, waardoor ze zelf verantwoording leren dragen voor hun eigen leerproces, gedrag en omgeving.
We zorgen ervoor dat kinderen terug kunnen kijken op een leuke, succesvolle basisschooltijd