Overblijven
Op onze school hebben we een continurooster.

Alle leerlingen eten op maandag, dinsdag en donderdag op school tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
De schooltijden zijn bij ons continurooster als volgt:

Schooltijden

Locatie Groenezoom Locatie Grift (Calvijn)
maandag 8.30 – 14.45 uur 8.15 – 14.30 uur
dinsdag 8.30 – 14.45 uur 8.15 – 14.30 uur
woensdag 8.30 – 12.45 uur 8.15 – 12.30 uur
donderdag 8.30 – 14.45 uur 8.15 – 14.30 uur
vrijdag 8.30 – 12.45 uur 8.15 – 12.30 uur


Voor het overblijven wordt een bijdrage gevraagd die verwerkt is in de ouderbijdrage. De bijdrage gebruiken wij om de vrijwilligersvergoeding te bekostigen voor de overblijfouders en om spelmateriaal voor de kinderen te kopen.
Op onze school is het overblijven als volgt geregeld:
• de kinderen eten met de overblijfkrachten
• de kinderen gaan na of voor het eten onder toezicht in de school of op de pleinen spelen