Overblijven
Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben wij een continurooster.
Alle leerlingen eten op maandag, dinsdag en donderdag op school tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
De schooltijden zijn bij ons continurooster als volgt:

Maandag 8.15 - 14.30 uur
Dinsdag 8.15 - 14.30 uur
Woensdag 8.15 - 12.30 uur
Donderdag 8.15 - 14.30 uur
Vrijdag 8.15 - 12.30 uur

Voor het overblijven wordt een bijdrage gevraagd die verwerkt is in de ouderbijdrage. De bijdrage gebruiken wij om de vrijwilligersvergoeding te bekostigen voor de overblijfouders.
Op onze school is het overblijven als volgt geregeld:
• de kinderen eten met de overblijfkrachten
• de kinderen gaan na of voor het eten onder toezicht in de school of op de pleinen spelen