Uitbreiding leertijd
We zullen dit jaar een aantal educatieve uitstapjes organiseren. Alle groepen komen aan de beurt.
In september hebben de groepen 7, 7/8 en 8 een bezoek gebracht aan de Wereldhavendagen.
Voor de rest van het jaar staan er nog een aantal theaterbezoeken, bezoeken aan musea en natuurexcursies op het programma.