Welkom bij de Vreewijkschool

Welkom op de site van de Vreewijkschool; een Christelijke school voor basisonderwijs in Rotterdam-Zuid.
Op deze site vindt u actuele informatie over onze school.

Telefoonstoring 2 juni locatie Groenezoom
Vandaag hebben we last van een telefoonstoring.
We zijn tijdelijk bereikbaar op nummer 06 34 25 51 82

Update 13 mei
Om het brengen en ophalen van de kinderen veilig te laten lopen hebben we een planning gemaakt. Ook is er nieuwe informatie over de rapportgesprekken die in maart stonden gepland.
Door op onderstaande link te klikken kunt u de laatste brief aan ouders nalezen.
Brief brengen en halen van leerlingen

Update 23 april
In de link hieronder een brief met informatie over het tijdelijke lesrooster voor alle groepen na de meivakantie.
Brief rooster na de meivakantie

Update 22 april
De Vreewijkschool gaat na de meivakantie weer gedeeltelijk open.
Nog voor de meivakantie zullen wij met een plan komen. Het plan moet nog worden goedgekeurd door het team en de oudergeleding van de MR.
Door op onderstaande link te klikken kunt u een brief lezen van ons schoolbestuur over de gedeeltelijke openstelling van de school.
Brief PCBO scholen gedeeltelijk open

Update 6 april
De komende periode zorgen wij weer voor lespakketten voor de kinderen om thuis mee aan de slag te gaan. De pakketten zijn voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 en kunnen dinsdag 7 april van 8.00 uur tot 13.30 uur worden opgehaald. Via de groepsleerkrachten krijgt u nog verdere informatie over online leren.

Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot de leerkracht (en) van uw kind of stuur een mail naar directie@vreewijkschool.nl

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de school telefonisch op de meeste dagen niet bereikbaar is. Voor dringende gevallen mailt u naar de directie. Als u zorgen heeft over uzelf of uw kind, dan kunt u ook contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werkster, mevrouw Marthe Sterke. Zij is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0618788267

Wij wensen u veel kracht en sterkte toe in deze tijd.

Update 20 maart
Inmiddels zijn alle kinderen al een week thuis. In de school is het heel stil, te stil. Alle leerkrachten missen de kinderen. Wij hopen dat we over twee weken weer open mogen gaan.

Bereikbaarheid school
Op de meeste dagen zullen er geen medewerkers van de Vreewijkschool aanwezig zijn. Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan, mail dan naar directie@vreewijkschool.nl
Ook in deze tijd willen wij voor u en uw kinderen klaar staan!

Inleveren en ophalen huiswerkpakketten
Op 18 maart kon iedereen een huiswerkpakket ophalen. Voor de meeste groepen is er voor drie weken werk meegegeven. Voor groep 3 ligt er op woensdag 25 maart een pakket klaar. Pakketten die niet opgehaald konden worden zijn door juf Romy en juf Merel thuis door de brievenbus gegooid.
Op de volgende twee woensdagen kan werk worden ingeleverd of worden opgehaald:
Woensdag 25 maart van 8.00 uur tot 11.30 uur
Woensdag 1 april van 8.00 uur tot 11.30 uur
Heeft u vragen over het huiswerkpakket? Neem dan contact op met de leerkracht.
Van meerdere ouders krijgen wij mails en foto's opgestuurd van kinderen die hard aan het werk zijn. Wij waarderen het dat ouders ons onderwijs thuis ondersteunen!

Zeynep en Jace thuis hard aan het werk
Opvang van kinderen
Wij hebben met BSO De Maan en Kinderdam kunnen regelen dat kinderen van ouders die moeten werken kunnen worden opgevangen. Heeft u opvang nodig, mail dan naar directie@vreewijkschool.nl

LekkerFit kanaal
Meester Stephan heeft samen met collega's een LekkerFit kanaal geopend.
Op dit kanaal dagen ze iedereen uit voor verschillende challenges. Leuk om naar te kijken en thuis de opdrachten proberen na te doen!
Filmpje kunnen gemaild worden naar s.bosveld@vreewijkschool.nl
Hieronder de link naar het kanaal:
LekkerFit kanaal

Update 16 maart
Vandaag was een hele vreemde dag. Een schooldag met maar enkele kinderen.... Wij missen iedereen nu al.
Alle leerkrachten zijn vandaag hard aan de slag gegaan om huiswerkpakketten te maken. Als het goed is hebben alle ouders vandaag een mail gekregen. Is dit niet gebeurd mail dan naar directie@vreewijkschool.nl of bel morgen naar school. Elke dag zullen er minstens twee leerkrachten aanwezig zijn.
Woensdag 18 maart kunnen de huiswerkpakketten worden opgehaald van 8.00 uur tot 13.30 uur. Wij zorgen ervoor dat mochten er veel ouders en kinderen tegelijk komen, dat iedereen verspreid naar binnen gaat. In de pakketten zit schriftelijk werk en een verwijzing naar werk wat digitaal kan worden gemaakt. Het gemaakte werk kan 25 maart weer worden ingeleverd en dan kan er ook weer nieuw werk meegenomen worden. Het werk van 25 maart kan op woensdag 1 april worden ingeleverd en dan wordt er ook weer nieuw werk meegegeven.

15 maart: Belangrijk nieuws over het corona virus: corona-aanpak vraagt om tijdelijke sluiting scholen en kinderdagverblijven

Vandaag is bekend geworden dat alle basisscholen sluiten tot en met 6 april.
Zie ook de volgende link met informatie van de Rijksoverheid: Informatie Rijksoverheid sluiting scholen
Voor ouders met cruciale beroepen regelen wij opvang op school.
Via de volgende link kunt u kijken of uw beroep valt onder de cruciale beroepen:
Beschrijving cruciale beroepsgroepen
Vanaf woensdag kunnen er huiswerkpakketten opgehaald worden.
Vanaf morgen zal de website bijgewerkt worden en zullen er tips staan voor digitaal lesmateriaal.

Vanuit het bestuur is een brief voor ouders/verzorgers opgesteld. U kunt de brief lezen door op de volgende link te klikken: Brief PCBO sluiting scholen

De rapportgesprekken die op 16 en 17 maart gepland stonden, gaan niet door.

Nadere informatie volgt.
Het is verstandig om de website in de gaten te houden.

Thema Kunst bij de kleuters: Openingstijden museumwinkel
Het thema Kunst is geopend in het speellokaal. De leerkrachten introduceerden het thema met een voorstelling in het speellokaal. Er is kunst gestolen in het museum en mevrouw van Gogh is al haar kunst kwijt. Gelukkig kon de wijkagent haar troosten en willen de kinderen van de groepen 1 tot en met 5 haar helpen om kunst te maken die verkocht kan worden in de museumwinkel.
Openingstijden museumwinkel:
Maandag 9 maart van 14.30-15.30 uur
Vrijdag 13 maart van 8.20-9.00 uur
Dinsdag 17 maart van 14.30-15.30 uur
Vrijdag 20 maart van 8.20-9.00 uur

2 maart: Belangrijk nieuws over het Corona virus
Vandaag hebben wij aan het einde van de dag belangrijke informatie gekregen van de GGD over het coronavirus.
Alle leerlingen krijgen op dinsdag 3 maart een brief mee van de GGD afdeling infectieziekten.

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u kijken op: www.rivm.nl/nieuwcoronavirus

Vanaf dinsdag zullen we tijdelijk papieren handdoekjes in de klassen gebruiken. Ook zal er dinsdag in de klassen aandacht gegeven worden aan onderstaande adviezen:
Wij willen u vragen om ook uw kind(eren) hierop te attenderen. Het gaat om:
• was regelmatig je handen met water en zeep;
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na het snuiten direct weg;
• raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan;
• houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest.

De brief die de leerlingen mee krijgen kunt u lezen door op onderstaande link te klikken:
Brief GGD Corona

Wist u dat u uw kind ook kan ziekmelden per email?
U kunt dit doen door een mail te sturen naar: Protected email address

IJspret groepen 6 en 7

Klik voor meer foto's op de volgende link: Schaatseng groepen 6 en 7

Groep 6
Groep 6 heeft een les gevolgd bij de schooltuinen over paddenstoelen. De les was leuk en leerzaam.

Klik voor meer foto's op de volgende link: Les op de schooltuinen

Nationaal Schoolontbijt


Klik voor meer foto's op de volgende link: Nationaal Schoolontbijt

Project De Schoolschrijver
De groepen 4 en 5 hebben in de Kinderboekenweek meegedaan aan het project "De Schoolschrijver". Het project werd afgesloten met een bezoek van kinderboekenschrijfster Sanne Rooseboom. In de ouderbrief van 31 oktober leest u daar meer over.
Hieronder enkele foto's. Klik voor meer foto's op de volgende link: Schoolschrijver groep 5